T. 020 0470 09 20 info@apple-tree.nl
Pensioen expert | Direct Berekenen | Apple Tree

Disclaimer
van Apple Tree

Aansprakelijkheid

Apple Tree heeft zich ten zeerste ervoor ingespannen, dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Het is evenwel mogelijk, dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze site, dient eerst bij Apple Tree geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt evenzeer voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten. Apple Tree staat er niet voor in, dat de informatie op de internetsite altijd geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Apple Tree wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele nadelige consequenties tengevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie, die gepubliceerd is op deze internetsite. Apple Tree is evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetsite voor de gebruiker.

Bescherming persoonsgegevens

Gegevens die u aan Apple Tree verstrekt worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen worden opgenomen in een persoonsgegevensbestand. Apple Tree conformeert zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Copyright

Apple Tree geeft hierbij toestemming om kopieën van de inhoud van deze internetsite te reproduceren voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming houdt niet het recht in op de reproductie, distributie, uitzending of enig ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden. Het gebruik van deze internetsite houdt geen toestemming in om inbreuk te maken op dit recht, of op de rechten van derden, die mogelijk berusten op materiaal, dat voor deze internetsite is gebruikt. Apple Tree kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige internetsite, die aan deze internetsite via een link is verbonden.

Privacy statement

Persoonsgegevens worden door Apple Tree verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Apple Tree verwerkt persoonsgegevens van u teneinde u adequaat van informatie te kunnen voorzien over relevante pensioenzaken, het afwikkelen van overeenkomsten en het voldoen aan wettelijke bepalingen.