A- A+

Aanbieders

REAAL Verzekeringen
Direct een
Offerte aanvragen
appleshutterstock_96137972shutterstock_113782963

Praktijkvoorbeelden


Hieronder vindt u een aantal praktijkvoorbeelden van verschillende soorten lijfrentes. Neem voor meer informatie contact op met één van onze adviseurs.

1. Direct ingaande lijfrente:

De heer Kees de Groot

Kees heeft een lijfrenteverzekering gesloten in 1986 onder het oude fiscale regime.
Het verzekerde kapitaal is € 175.000 en keert uit op zijn 60ste. Kees wil eerder stoppen met werken en het kapitaal uit zijn lijfrente gebruiken als overbrugging tot zijn pensioen. Door Apple Tree te laten “shoppen” met dit kapitaal geniet Kees nu van een inkomen uit zijn lijfrente dat 10% hoger ligt dan bij de maatschappij waar het kapitaal is opgebouwd. Tevens heeft Apple Tree Kees een hoop werk bespaard door de gehele administratieve afhandeling voor haar rekening te nemen.

2. Uitgestelde lijfrente:

De heer Peter Rechter

Peter is 55 jaar geworden. Tussen zijn 55ste en 65ste jaar komen verschillende polissen vrij. Peter heeft deze koopsompolissen afgesloten met als doel een aanvulling op zijn pensioen. Peter besloot contact op te nemen met Apple Tree.
Apple Tree adviseerde alle polissen uit te stellen naar één datum van uitkering. Door de polissen bij elkaar op te tellen ontstaat een groter kapitaal, hierdoor kan een hogere rente worden bedongen. Tevens geeft dit een kostenbesparing.

3. Premiebetalende lijfrente:

De heer Joep de Vries

Joep wil als aanvulling op zijn pensioen een lijfrente sluiten. Het pensioen via de werkgever is niet optimaal geregeld. Als aanvulling hierop betaalt Joep een premie van euro € 150 per maand. Dit resulteert in een uiteindelijk gegarandeerd kapitaal van
€ 124.000 op zijn 65ste. Met dit kapitaal kan Joep een aanvulling op zijn pensioen aankopen. Een voordeel hierbij is dat Joep met zijn huidige inkomen aftrek heeft in het 42% tarief. Op zijn 65ste zal de uitkering belast worden tegen ongeveer 24%. Dit levert Joep een fiscaal voordeel op.

Disclaimer  |  Contact