A- A+

Aanbieders

Zwitserleven
Direct een
Offerte aanvragen
appleshutterstock_96137972shutterstock_113782963

Pensioenen


Voor Nederlandse werknemers geldt veelal dat er pensioeninkomen ontvangen wordt uit 3 bronnen: het overheidsdeel (AOW), het werkgeversdeel en eventuele aanvullende voorzieningen in de privésfeer. Vanwege deze 3-deling wordt het Nederlandse pensioenstelsel vaak aangeduid met het 3 pijler-model. Bij het ouderdomspensioen, wordt er meestal naar gestreefd om er na pensionering in besteedbaar inkomen niet op achteruit te gaan. Aangezien gepensioneerden minder sociale premies af moeten dragen, houdt dit in dat het bruto inkomen na pensionering ongeveer uit moet komen op 70% van het inkomen vóór pensionering. Op het moment dat uw totale pensioeninkomen lager uitkomt dan deze 70%, dan heeft u een pensioengat of pensioentekort.

De eerste pijler is de AOW. Deze wordt voor iedere Nederlandse ingezetene opgebouwd tussen zijn / haar 15de en 65ste. U bouwt per jaar 2% AOW op. De AOW begint met uitkeren op de eerste van de maand waarin U 65 wordt.

De tweede pijler is het werkgeversdeel (pensioen). Een pensioen bouwt U op via uw werkgever of eigen BV. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw pensioen op te bouwen. U vindt meer informatie hierover op onze pagina over Pensioen opbouw.

De derde pijler zijn uw privé voorzieningen: lijfrente, spaargeld, vermogen, etc.
“Zie hoofdstuk lijfrente”

Indien U met pensioen gaat begint uw pensioen met uitkeren. Dit kan een vast jaarlijks bedrag zijn of er kan een kapitaal vrijkomen waarvoor U een (levenlang) pensioen dient aan te kopen. Met dit opgebouwde pensioen op kapitaalbasis bestaat de mogelijkheid om op einddatum te gaan “shoppen” naar de hoogste uitkering. Onder de link pensioen uitkering vind U meer informatie hierover.
  • Pensioen opbouw
  • Pensioen uitkering
Vraag direct een pensioen offerte aan of neem contact met ons op! 

Disclaimer  |  Contact