A- A+

Aanbieders

Scildon
Direct een
Offerte aanvragen
appleshutterstock_96137972shutterstock_113782963

Direct ingaande lijfrente


Wanneer uw lijfrente vrijkomt dient U eerst het fiscale regime
vast te stellen omdat dit bepaald wat uw mogelijkheden zijn:

Oud Regime:
Premiebetalende lijfrente afgesloten voor 16 oktober 1990.
Koopsom lijfrente afgesloten voor 1 januari 1992.

Nieuw Regime:
Premiebetalende lijfrente afgesloten na 16 oktober 1990.
Koopsom lijfrente afgesloten na 1 januari 1992.

Oud Regime
Aan de uitkering van een oud regime polis worden slechts twee eisen gesteld:
  1. De looptijd van de uitkerende lijfrente moet een zodanige looptijd hebben dat de kans op overlijden van U, als verzekerde, ten minste 1% is.
  2. De uitkeringen dienen vast en gelijkmatig te zijn.

Daarnaast heeft U bij oud regime de mogelijkheid een andere begunstigde aan te wijzen (fiscaal voordeel) of het beschikbare bedrag ineens uit te laten keren (vaak belast tegen het hoogste tarief Inkomstenbelasting).

Nieuw regime
Indien uw nieuw regime lijfrente vrijkomt bent U verplicht bij de aankoop van uw direct ingaande lijfrente een van de limitatief voorgeschreven lijfrentevormen te gebruiken, of een combinatie daarvan conform artikel 3.125 Wet Inkomstenbelasting 2001.

De meest voorkomende lijfrentevormen zijn:
1. Overbruggingslijfrente, direct ingaande lijfrente vanaf de ingangsdatum
(vrij te bepalen) tot 65 jarige leeftijd of eerdere pensioendatum (zie pensioenbrief / pensioenreglement). Let op: deze variant is afgeschaft per 1 januari 2006, bedragen die voor deze datum zijn opgebouwd kunnen nog wel worden aangewend voor een overbruggingslijfrente. Indien U twijfelt over de mogelijkheden met uw polis nemen wij dit uiteraard graag met U door.
2. Tijdelijke oudedagslijfrente: direct ingaande lijfrente mogelijk vanaf 65e
(of eerdere pensioendatum) uiterlijk ingaan op 70ste, minimale looptijd 5 jaar. Let op: maximale uitkering per jaar € 19.761.
3. Levenslange oudedagslijfrente: direct ingaande lijfrente vanaf de ingangsdatum
(vrij te bepalen bijvoorbeeld vanaf uw 50ste) uiterlijk ingaan op 70ste , duur altijd levenslang.

Variabelen die de hoogte van uw lijfrente uitkering kunnen beïnvloeden. Wanneer U offertes vergelijkt moet U er zorg voor dragen dat de uitgangspunten gelijk zijn.

Uitkeringstermijn:
Bij de uitbetaling van uw lijfrente kunt U kiezen om deze per maand, kwartaal, half jaar of per jaar achteraf uit te laten betalen. De regel is dat hoe minder vaak er wordt uitgekeerd hoe hoger de uitkering. Verschil zit in de rentevergoeding en kosten.

Een uitkering eenmaal per jaar geeft ongeveer 5% – 8% meer (afhankelijk van de maatschappij) dan een maanduitkering.

Overgang van de uitkeringen:
1. Lijfrente op één leven, geeft de hoogste uitkering maar bij overlijden gedurende de looptijd van de lijfrente vervalt het niet uitgekeerde deel van de ingelegde koopsom aan de verzekeraar.
2. Lijfrente op twee levens. Bij overlijden van een van beide verzekerde gaan de uitkeringen verder op leven van de ander tegen een vooraf vastgesteld percentage. Hoe hoger de overgang hoe lager de uitkering bij in leven zijn. De overgang is meestal 100% of 70%. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt bij overgang 70% op de langstlevende (ongeacht welke van de twee verzekerden komt te overlijden restuitkering is 70% van de oorspronkelijke uitkering, overgang 70/70) of overgang 70% op de medeverzekerde (bij overlijden eerste verzekerde ontvangt de tweede verzekerde 70% van de oorspronkelijke uitkering, maar bij overlijden van de tweede verzekerde blijft de uitkering volledig doorlopen, overgang 100/ 70).

Vraag nu een direct ingaande lijfrente offerte aan of neem contact met ons op! 

Disclaimer  |  Contact